A+ A A-

Тиббиёт энциклопедияси

Тиббиёт энциклопедияси. - Тошкент: Sharq, 2016. - 640 б. - ISBN 978-9943-26-461-8: 42400 сўм

ББК 5   

Т-46

Аннотация: Ушбу "Тиббиёт энциклопедияси"да инсон организмида учрайдиган касалликлар билан бир қаторда, тиббиёт амалиётида кўп ишлатиладиган тушунчалар, унга боғлик соҳаларга оид атамалар, шунингдек, айрим дори-дармонлар ҳақида маълумотлар берилган. Энциклопедия шифокорлар, тиббиёт соҳасида илмий иш олиб бораётган изланувчилар, тиббиёт йўналишидаги олий ўқув юртлари талабалари ва тиббиёт коллежлари ўқувчилари ҳамда шу соҳага қизиқувчи китобхонларга мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:54

Просмотров: 784

Оилада бахтга эришиш йўллари

Карнеги, Дейл.

Оилада бахтга эришиш йўллари: пул муаммосига дуч келмаслик сири, ишқий ҳаёт ҳақида ҳақиқатлар/ Дейл Карнеги. - Тошкент: Янги китоб, 2016. - 240 б. - ISBN 978-9943-4554-0-5: 10600 сум 3 экз.

ББК 88

К-24

Аннотация: Бу китобда оилада учрайдиган кўплаб масалалар ўз аксини топган. Никоҳ, эр-хотин муносабатлари, ўзаро ҳурмат-эътибор, фарзандлар тарбияси борасидаги қайдлар сизга манзур бўлади. Китобда меҳр-муҳаббат, вафо-садоқат, олижаноблик билан бирга хиёнат, разолат, жиноят дунёсидаги кирдикорлар очиб берилади. Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:52

Просмотров: 588

Дунёнинг энг буюк савдогари

Ог, Мандино.

Дунёнинг энг буюк савдогари 1/ Мандино Ог; тарж. Р. Жабборов. - Тошкент: "Davr Press", 2016. - 104 б. - ISBN 978-9943-984-21-9: 8700 сум 1 экз.

ББК 88

О-21

Аннотация: Ог Мандинонинг миллионлаб нусҳада чоп этилган китоблари уни инсоният тараққиёти муаммоларни ечишга ҳаракат қилган буюк ёзувчи сифатида дунёга танитди. Унинг асарларини бутун дунёда- Америка корпорацияси маъмурларидан тортиб, япон фабрикаларининг оддий ишчиларигача. "Дунёнинг энг буюк савдогари" асарида муаллиф оддий савдо қилишқонун-қоидаларини ҳаётий, фалсафий фикрлар билан уйғунлаштирган. Китоб кенг ўқувчилар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:51

Просмотров: 1895

Тўла асарлар тўплами

Воҳидов, Э.

Тўла асарлар тўплами. 2-жилд. Шеърлар, достон, фожеий комедия, таржима/ Э. Вохидов ; мух. Н. Жўраев. - Тошкент: Sharq, 2015. - 416 б. - ISBN 978-9943-26-165-5: 16400 сўм 2 экз.

ББК Ўз

В-89

Аннотация: Ўзбекистон Қахрамони, Халқ шоири Э. Воҳидов "Тўла асарлар тўплами"нинг 2-жилди - "Ёз ҳарорати" шеърлар, "Руҳлар исёни" достони, "Иккинчи тумор" деб номланган фожеий комедия ва атоқли авар шоири Расул Хамзатовнинг "Доғистоним" асари таржимасидан иборат қилиб тузилди.

Обновлено 14.03.2017 12:50

Просмотров: 679

Авесто

Авесто: тарихий-адабий ёдгорлик/ мух. Н. Жўраев ; тарж. А. Махкам. - Тошкент:Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. - 732 б. - ISBN 978-9943-03-618-5: 59000 сўм 2 экз.

БКК 86

А-21

Аннотация: Бундан уч минг йил илгари қадимий Хоразмда дунёга келган "Авесто" зардуштийлик динининг муқаддас китоби сифатида катта ижтимоий, маънавий, ахлоқий воқеликка айланди. "Авесто"нинг ижтимоий-тарихий ҳодиса мақомидаги қадрияти фақат шугина эмас. "Авесто" одамларни эзгуликка, яхшиликка, даъват этувчи илоҳий имдод, руҳий ва маънавий чақириқ бўлиб дунёга келди.

Обновлено 14.03.2017 12:48

Просмотров: 673

Принц и нищий

Твен, Марк.

Принц и нищий/ М. Твен ; худ. А. Елисеев. - Москва: б.и., 2016. - 238 с. - ISBN 978-5-9781-1004-3: 73320 сум

ББК И

Т-261

Аннотация: Это книжка очень интересная. В книжке очень много интересных приключений.

Обновлено 14.03.2017 12:47

Просмотров: 619

Терроризм

Сафарова, Н.

Терроризм: (тарихий-фалсафий таҳлил)/ Н. Сафарова. - Тошкент: Noshir, 2009. - 216 б. - ISBN 978-9943-353-15-2: 19800 сўм

ББК 66.4(0)

С-34

Аннотация: Мазкур монографияда террор ва терроризмнинг ривожланиши динамикаси босқичлари таҳлил қилинган уларнинг тарихий шакллари билан хозирги кўринишлари ўртасидаги моҳиятан умумийлик очиб берилган. Шунингдек, терроризмга қарши курашнинг тарихий-фалсафий масалалари ҳақида фикр юритилган. Тадқиқотда инсон деструктивлигининг террор ва терроризм генезисида муҳим омиллардан эканлиги тарихий аналогия методи асосида таҳлил килинган.

Обновлено 14.03.2017 12:45

Просмотров: 1122

Икки улуғ донишманд

Уватов, Убайдулла.

Икки улуғ донишманд: машҳур мухаддис Абу Исо ат-Термизий ва улуғ мутафаккир Ал-Ҳаким ат-Термизийнинг ҳаёт йўли/ У. Уватов; мух. И. Зоиров. – Тошкент : Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. - 112 б.: фото.цв. - (ЎзР ВМ ҳузуридаги Тошкент Ислом Университети Исломшунослик илмий-тадқиқот маркази Ўз маърифатпарварлар жамияти). - ISBN 978-9943-03-738-0: 7900 сум 2 экз.

ББК 86

У-14

Аннотация: Мустақиллигимиз шарофати билан узоқ ўтмишда яшаб, илму фаннинг турли соҳалари бўйича кўплаб асарлар яратган алломаларимизнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш имкониятига эга бўлдик. Термиз шаҳридан юзлаб буюк алломалар - ат-Термизийлар ўз таълимотларию кашфиётлари билан бутун дунёда шуҳрат қозонганлар. Шу боис қўлингиздаги ушбу рисола мазкур алломаларнинг ҳаёт йўллари ва илмий асарлари ҳақида муфассал маълумот беради, деган умиддамиз. Рисола кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:45

Просмотров: 679

O'zbekiston-buyuk allomalar vatani

Nosirxo'jayev, N.

O'zbekiston-buyuk allomalar vatani: ko'rgazmali va izohli ma'rifiy-uslubiy qo'llanma/ N. Nosirxo'jayev, S. A'zamxo'jayev. - Toshkent: O'qituvchi, 2016. - 152 b. - ISBN 978-9943-02-927-9: 28600 so'm

ББК 71

N-80

Аннотация: Bugungi kunda ma'naviy-tarbiyaviy ishlar ijtimoiy hayotimizning asosiy masalalaridan biriga aylanib qoldi. Xalqimizning ma'naviy dunyoqarashining yuksalishi milliy istiqlol mafkurasi bilan umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini taqozo etadi. Bunga erishish uchun esa, jumladan, o'tmishimizni bilishimiz va targ'ib qilishimiz lozim. Shu nuqtai nazardan mazkur qo'llanmada buyuk allomalar - milliy adabiyotimiz asoschilari, ma'rifatparvar ajdodlarimiz, ilm-fan, adabiyot va san'at fidoyilari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Обновлено 14.03.2017 12:45

Просмотров: 772

Фирдавс ул-иқбол: Бахтлар боғи

Мунис, Шермухаммад

Фирдавс ул-иқбол: Бахтлар боғи: энг қадимги даврдан 1825 йилгача бўлган Хоразм тарихи/ Ш. Мунис, М. Огаҳий ; мух. Н. Жумахўжа. - Тошкент: O'qituvchi, 2010. - 384 б. - ISBN 978-9943-02-366-6: 107956 сўм

ББК Ўз

М-90

Аннотация: Мунис ва Огаҳийлар томонидан ёзилган "Фирдавс ул-иқбол" асари илк бора нашрга тайёрланиб, китобхонлар эътиборига ҳавола қилинаётир. Асарда энг қадимги даврдан бошлаб 1825 йилгача бўлган Хоразм тарихи баён этилган. Китоб кенг ўқувчилар оммаси маънавий-маърифий эҳтиёжини қондириши, илмий тадқиқотчи, ўқитувчи ва илм толиблари фойдаланиши учун муҳим манба сифатида хизмат қилиши мумкин.

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 1378

Маснавийи маънавий

Румий, Мавлоно Жалолиддин. 

Маснавийи маънавий/ Мавлоно Жалолиддин Румий; тарж. Ж. Камол ; мухр. Х. Болтабоев. - Тошкент: Meriyus, 2010. - 864 б. - ISBN 978-9943-360-84-6: 98000 сум 1 экз.

ББК 86

Р-88

Аннотация: 2007 йил ЮНЕСКО карори билан жахон бўйлаб Мавлоно Жалолиддин Румий йили деб аталди ва дунё мамлакатларида буюк аллома таваллудининг 800 йиллиги байрам қилинди. Ушбу таржима "Маснавий" нинг энг мукаммал нусхаларидан бири-эронлик машҳур мавлавийшунос олим, филология фанлари доктори Муҳаммад Истеъломий етти жилдда тайёрлаб, 2000 йили Теҳронда нашр этган нусха асосида амалга оширилди. 

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 574

Алишер Навоий: қомусий луғат

Алишер Навоий: қомусий луғат. 1-жилд. А-С/ мух. Ш. Сирожиддинов. - Тошкент: Sharq, 2016. - 536 б. - ISBN 978-9943-26-459-5: 94700 сўм

ББК 81.2Ўз

Н-14

Аннотация: Ушбу қомусий луғатда ўзбек миллий маънавиятининг яловбардори, мумтоз адабиётимиз ва тилимизнинг асосчиси, ўлмас асарлари билан жаҳон тафаккури хазинасига бебаҳо улуш қўшган мутафаккир ва шоир Амир Низомиддин Алишер Навоийнинг ҳаёт йўли, асарлари, поэтикаси, образлар олами, устозлари, замондошлари ҳақида навоийшуносликнинг илмий натижалари асосида мухтасар маълумот берилди.

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 712

Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси

Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. - Тошкент:  Sharq, 2014. - 744 б. - ISBN 978-9943-26-204-1: 93000 сўм

ББК 83.3Ўз

З-45

Аннотация: Жаҳон тарихидаги буюк сиймолардан бири, ўзбек халқининг машҳур фарзанди Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-153йй.) ўзининг нисбатан қисқа, аммо кўп қиррали, сермазмун, мураккаб ҳаёти ва фаолияти давомида беқиёс тарихий ва ижодий мерос қолдирган. Бу меросни илмий нуқтаи назардан таҳлил этиш, тизимга солиш, изоҳлар билан таъминлаш ва тарғиб этиш мақсадида "Бобур энциклопедияси" нашрга тайёрланди. "Бобур энциклопедияси" Марказий Осиёдан етишиб чиққан ва жаҳон цивилизацияси тараққиётига беқиёс ҳисса қўшган бошқа буюк тарихий намояндалар қомусларини яратишда биринчи тажриба вазифасини ўташи умид қилинади. Китоб кенг ўқувчилар диорасига мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 829

Xirurgiya: tibbiyot kollejlari uchun darslik

Hamrayev, A. J.
Xirurgiya: tibbiyot kollejlari uchun darslik/ A. J. Hamrayev; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi varkazi. - qayta ishlangan va to'ldirilgan uchinchi nashri. - Toshkent: O'qituvchi, 2008. - 336 b. - ISBN 978-9943-02-061-0: 15000 so'm
ББК 54.5
H-23
Аннотация: Mazkur darslikda hamshiralar amaliyotida eng zarur bo'lgan mavzular yoritilgan. Unda xirurgiya fani va uning O'zbekistonda rivojlanish tarixiga ham ahamiyat berilgan. Har bir bob oxirida talabalar bilimini baholash uchun testlar va mavzuga doir masalalar namunasi keltirilgan. Darslikning qayta ishlangan ushbu nashrida hamshiralik jarayoni haqida tushuncha ham berilgan.

Обновлено 01.12.2016 06:23

Просмотров: 3898

Humoyun va Akbar

Qodirov, P.
Humoyun va Akbar(Avlodlar dovoni): tarixiy roman/ P. Qodirov; Asr oshgan asarlar. - Toshkent: Sharq, 2016. - 672 b. - ISBN 978-9943-26-454-0: 17800 so'm
ББК O'z
Q-53

Обновлено 01.12.2016 06:22

Просмотров: 1185

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина