A+ A A-

Ёзувчининг бахти ва бахтсизлиги: ижодкорлар хақида хаётий ҳикоялар

Малик, Т.

Ёзувчининг бахти ва бахтсизлиги: ижодкорлар хақида хаётий ҳикоялар/ Т. Малик ; муҳ. У. Раҳимов. - Тошкент: Sharq-ziyo-zakovat, 2017. - 384 б. - ISBN 978-9943-4840-2-3: 33600 сум

ББК 83.3Ўз

М22

Аннотация: Китобхонлар ўзлари севган адибларнинг ҳаёти билан қизиқадилар. Кўп ҳолларда ёзувчининг ижодхонаси мухлислар учун сирли бўлиб қолаверади. Ёзувчи ҳақида ким кўп нарсаларни ҳикоя қилиб бериши мумкин? Ёзувчининг асаридаги кўнгил дардларини ким таҳлил қилиб, баён эта олади? Албатта, уни яхши билган ҳамкасблари, шогирдлари. Азизлар, қўлингиздаги бу китобда ёзувчи Тохир Маликнинг устоз адиблар ва дўстларининг сиз учун сирли бўлган ҳаёти ва ижодидан ҳикоя қилувчи баёнлари ўрин олган.

Обновлено 19.01.2018 04:50

Просмотров: 410

Авестонинг фалсафий моҳияти

Маҳмудова, Г.

Авестонинг фалсафий моҳияти/ Г. Маҳмудова ; муҳ. Л. Игамова. - Тошкент: Noshir, 2015. - 304 б. - ISBN 978-9943-4200-8-4: 25700 сум

ББК 86

М37

Аннотация: Фалсафа фанлари доктори Г. Маҳмудованинг мазкур монографиясида Авестонинг фалсафий ғоялари тарихий, этнографик, археологик ва лингвистик материаллар асосида таҳлил қилиниб умумлаштирилган. Хорижий ва маҳаллий нашрларда зардуштийлик билан боғлиқ илгари ва ҳозирда мавжуд бўлган турли илмий тахминлар доирасида кейинги тадқиқотлар, Авесто ҳамда унда уз аксини топган ижтимоий-тарихий ва маънавий шарт-шароитларнинг фалсафий-тарихий таҳлили, қадимда яшаб ўтган аждодларимиз дунёқараши, турмуш тарзи, диний-фалсафий, ижтимоий-тарихий, ахлоқий-эстетик, ҳуқуқий қарашлар чукурроқ, мажмуавий ўрганилган ва ёритилган. Монография авестошунослик соҳасида тадқиқот олиб борувчи илмий ходимлар ва кенг ўқувчилар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 19.01.2018 04:48

Просмотров: 395

Ташбеҳ

Аҳмедова, Ҳ.

Ташбеҳ/ Ҳ. Аҳмедова ; муҳ. А. Шаропов. - Тошкент: Akademnashr, 2017. - 272 б. - ISBN 978-9943-4533-3-: 30900 сум

ББК Ўз

А98

Аннотация: Образлари ёрқин, оҳанги шикаста, сўзлари мардона шеърият соҳибаси Ҳалима Аҳмедованинг ушбу китоби шоиранинг бутун ҳаёти, ижоди, туйғуларининг яхлит номи сифатида "Ташбеҳ" дея аталди. Шубҳасиз, ушбу китоб мутолааси уқувчини гўзал ташбеҳларга йуғрилган чексиз оламга етаклайди. Унда бир бор сайр қилган ва соҳир сўз жозибасидан маст бўлган қалб соҳиби атрофга ўзгача нигоҳ билан қарай бошласа ажаб эмас.

Обновлено 19.01.2018 04:47

Просмотров: 426

Ҳукмдорнинг қарғиши: детектив қисса

Абдураҳимов, Ў.

Ҳукмдорнинг қарғиши: детектив қисса/ Ў. Абдураҳимов; муҳ. Л. Муҳутова. - Тошкент: Noshir, 2017. - 384 б. - 24600 сум

ББК Ўз

А15

Аннотация: "Ҳукмдорнинг қарғиши" деб номланган ушбу детектив қиссада Александр Македонскийга тегишли бўлган буюмлар, Муҳаммад Хоразмшоҳ тахти ва юртимиз тарихига оид бошқа кўплаб осори-атиқаларнинг бадавлат коллекционерлар, собиқ шўро ҳукумати вакиллари, чет эл разведкаси агентлари томонидан қидирилиши хамда уларнинг қўлга киритилиши давомида кечган воқеалар ҳақида ҳикоя қилинади.

Обновлено 19.01.2018 04:46

Просмотров: 325

Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Низомиддинов, Н. Ғ.

Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти/ Н. Ғ. Низомиддинов ; муҳ. М. Миркомилов ; мус. Д. Азизов. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 386 б. - ISBN 978-9943-975-51-4: 39000 сум

ББК 63.3(5)

Н57

Аннотация: Диёримизда илк бор минг йил муқаддам Абу Райхон Беруний илмий муомалага киритган Шарқ халқлари қадим тарихи, диний эътиқоди, илм-фани ва маданияти ҳозирда истиқлол шарофати билан янада кенг қамровда тадқиқ этилмоқда. Бинобарин, эътиборга ҳавола қилинаётган монография хам юқорида зикр этилган жараённинг мантиқий давоми. Ушбу асарни яратишда хитой диний-фалсафий, тарихий ва адабий манбалари қатори дунёнинг турли гўшаларида чоп этилган нашрлардан фойдаланилди.

Обновлено 19.01.2018 04:44

Просмотров: 368

Қадимги Ўзбекистонда Буддавийлик ва Буддавий мерос

Қадимги Ўзбекистонда Буддавийлик ва Буддавий мерос = Буддизм и Буддийское наследие древнего Узбекистан = Buddhism and Buddhist heritage of ancient Uzbekistan: китоб-альбом, матн ўзбек, рус, инглиз тилларида/ Ш. Пидаев. - Тошкент: Ўзбекистон, 2011. - 120 б.: фото.цв. - ISBN 978-9943-01-684-2: 57000 сум 1 экз.

ББК 86

Қ15

Аннотация: 1991 йилда дунё харитасида янги мустақил давлат-Ўзбекистон Республикаси пайдо бўлди. Илм-фан ва маданият соҳасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди.Буддавийлик Ўзбекистон жанубининг қадимги ва илк ўрта асрлари тарихида чуқур из қолдирди. Бу ерда буддавийлик маданиятига оид ёдгорликларни очиш ва ўрганиш, юқори кўринишдаги бадиий асарлар ва буюмларнинг топилгани ҳам бундан ёрқин далолат беради.

Обновлено 17.04.2017 09:38

Просмотров: 1286

Ўзбек миллий бош кийимлари XIX-XX асрлар

Ўзбек миллий бош кийимлари XIX-XX асрлар : Национальные головные уборы узбеков XIX-XX вв: матн ўзбек, рус ва инглиз тилларида/ Н. Содиқова, Ю. Ғайбуллаева ; муҳр. Р. Муртазоева, тарж. Х. Умарова. - Тошкент: Шарқ, 2014. - 336 б.: фото.цв. - ISBN 978-9943-00-465-8: 132000 сум 1 экз.           

ББК 85.12

Ў16

Аннотация: Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши йўқолиб бораётган қадимги миллий анъаналаримизни, қадриятларимизни тиклашга имкон берди. Ўзбек миллий кийимлари ва уларнинг асосий қисмларидан бўлган бош кийимлар халқимиз тарихи билан узвий боғлиқ. Ўзбек халқининг бош кийимлари жуда хилма-хил, ранг-баранг ва жозибалидир. Ушбу асар мусаввирлар, олий ўқув юрти талабалари, театршунослар, кино арбоблари, санъатшунослар, этнограф олимлар, халқ ижодий ҳаваскорлар гуруҳлари раҳбарлари ва маданий меросимизга қизиққан кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 17.04.2017 09:37

Просмотров: 800

O'zbekiston tabiati: o'simliklar

Pratov, O'.

O'zbekiston tabiati: o'simliklar. Atlas/ O'. Pratov, A. Yuldashev, A. Bahromov. - Toshkent: Sharq, 2011. - 192 b. - ISBN 978-9943-00-605-8: 50000 so'm

ББК 20.1

Р90

Аннотация: Ushbu kitobdа O'zbekiston hududidagi tog', adir, cho'l va yaylovlarning tabiati, madaniy o'simliklarning yovvoyi ajdodlari, foydali o'simliklari, tabiat manzaralari rang-barang rasmlar orqali tasvirlangan. Asar maktab yoshidagi o'quvchilarning yurtimiz tabiati va nafosat olamiga oid bilimlarini kengaytiradi. Undan nafaqat maktab yoshidagilar, balki tabiatni sevuvchi katta yoshdagi kitobxonlar ham bahramand bo'lishlari mumkin.

Обновлено 17.04.2017 09:36

Просмотров: 1178

Inglizcha-O'zbekcha tibbiy lug'ati

Mansurova, M. A.

Inglizcha-O'zbekcha tibbiy lug'ati = English-Uzbek medical dictionary with phrase-book: so'zlashuvi bilan/ M. A. Mansurova, F. B. Tashxodjayeva, M. I. Gaipova ; tahr. Sh. I. Karimov. - Toshkent: OOO "Optimal light", 2010. - 600 b. - (O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi). - ISBN 978-9943-323-16-2: 105000 so'm

ББК 5

М24

Аннотация: Inglizcha-o'zbekcha tibbiy lug'ati so'zlashuvi bilan mazkur lug'at hozirgi kundagi zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim tizimiga va kundalik hayotga jadal sur'atlar bilan kirib kelishi tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalaridan, yosh vrachlardan bevosita jahon axborotining tibbiyot va biologoyaga oid yangiliklari bilan tanishishida, internet tarmog'idan foydalanishga katta yordam beradi.

Обновлено 17.04.2017 09:35

Просмотров: 872

Ўзбекистон- жаннатмакон юрт

Ўзбекистон- жаннатмакон юрт = Узбекистан-благодатный край = Uzbekistan-paradise land: китоб-альбом. - Тошкент: O’zbekiston, 2015. - 272 б. - ISBN 978-9943-28-367-1: 300000 сўм

ББК 63.3(5Ў)

Ў32

Аннотация: Ўзбекистон- жаннатмакон юрт. Бу китобда жаннатмакон юртимиз гўзал жамоли ёрқин расмлар билан ифодаланган.

Обновлено 17.04.2017 09:35

Просмотров: 899

Ўзбекистон. Шаҳарлар ва афсоналар

Ўзбекистон. Шаҳарлар ва афсоналар: тарихий архитектура ёдгорликлари/ муҳ. Р. Запаров ; тарж. О. Азимова. - Ташкент: Davr nashriyoti, 2017. - 152 б. - ISBN 978-9943-4436-5-5: 87000 сўм

ББК 85.11

Ў32

Аннотация: Ўзбекистон- бу ғаройиб Шарқ эртакларида мадҳ этилган мовий гумбазли масжиду мадрасалар, карвонсаройлар, исломий ва гирих нақшлар туширилган, нақшинкор ёзувлар битилган осмонўпар саройлару минораларга бой мамлакат. Бу китобда Ўзбекистонимизнинг барча тарихий қадамжолари, обидалари ҳамда урф-одатлари ҳақида тўлиқ маълумот берилган.

Обновлено 17.04.2017 09:34

Просмотров: 626

Одатнома

Ҳосил, У.

Одатнома. К.1. Ўзбек халқ одатлари : тадрижи ва турлари/ У. Ҳосил. - Тошкент: O`zbekiston , 2016. - 360 б. - ISBN 978-9943-28-299-5: 38000 сўм

ББК 63.5

Ҳ67

Аннотация: Китобда минг йиллар давомида шаклланган ўзбек халқи одатлари эволюцияси, хусусан, уларнинг энг қадимги даврдан ҳозирги кунгача бўлган тараққиёт босқичлари, халқимизнинг энг муҳим анъаналари, уларнинг шўролар тузумидаги аҳволи ва, ниҳоят, мустақиллик давридаги тикланиши, равнақи, халқаро аҳамияти ҳамда истиқболи ҳақида сўз юритилган. Шунингдек, унда ўзбек халқ одатларининг асосий турлари : кундалик-маиший одатлар ; табиий-мавсумий одатлар ; меҳнат анъаналари ; оилавий маросимлар ; диний одатлар хақида фикр юритилди.

Обновлено 17.04.2017 09:33

Просмотров: 1466

Амир Темур қалбида чақнаган нур

Али, М.

Амир Темур қалбида чақнаган нур/ М. Али, Т. Ҳайит. - Тошкент: "O'zbekiston" NMIU, 2016. - 264 б. - ISBN 978-9943-02-977-4: 22500 сўм

ББК 63.3(5Ў)

А49

Аннотация: Мазкур китоб диалог, яъни дилкаш суҳбат тарзида ёзилган, бошқача айтганда, уни кўнгилдаги гаплар, дейиш мумкин. Муаллифлар ҳеч ким билан баҳслашмайдилар, тортишмайдилар, Соҳибқирон Амир Темур шахси, фаолияти, тарихимиз, мустақиллигимиз, адабиёт, хилма-хил тақдирлар, одамлар ҳақида ўз фикрларини билдириб ўртоқлашадилар, ўқувчини беихтиёр суҳбатга чорлайдилар. Китоб ўқувчиларимиз томонидан севиб ўқилишига ишонамиз.

Обновлено 17.04.2017 09:32

Просмотров: 764

Танланган асарлар: қиссалар

Айтматов, Чингиз.

Танланган асарлар: қиссалар : Юзма-юз, Жамила, Сарқомат дилбарим, Биринчи муаллим, Сомон йўли, Бўтакўз, Алвидо, Гулсара, Оқ кема, Эрта қайтган турналар, Соҳил ёқалаб чопаётган олапар/ Чингиз Айтматов ; рассом. Уйгун Солиқов, тарж. Асил Рашидов. - Тошкент: Шарқ, 2016. - 656 б. - ISBN 978-9943-26-401-4: 33900 сўм 1 экз.

ББК С

А36

Аннотация: Улуғ қиргиз адибининг аксарият асарларини ўз она тилимизда анчадан буён мутолаа қилиб келамиз. Қўлингиздаги китобда эса унинг барча қиссалари бир муқова остида илк бора жамланди ва улар ёзувчининг ўзи тартиб бергандек жойлаштирилди. Бундан ташкари, Айтматов даставвал ёзганидан ўттиз бир йил ўтиб салмоқли бир боб қўшган "Юзма-юз" қиссаси ўзбек тилида биринчи марта тўлиқ ҳолда китобхонлар тақдим этиляпти.

Обновлено 17.04.2017 09:31

Просмотров: 907

Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар: қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари

Ражабов, К.

Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар: қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан 1795 йилгача). 1-китоб/ К. Ражабов, Б. Кандов ; муҳ. Р. Абдуллаев. - тўлдирилган ва қайта ишланган 2-нашри. - Тошкент: "'Ozbekiston" НМИУ, 2015. - 288 б. - (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти). - ISBN 978-9943-28-381-7: 29700 сўм

ББК 63.3(0)

Р17

Аннотация: Мазкур китобда жаҳон тарихидаги давлатлар, сулола ва подшоликларнинг қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари инсоният тарихининг энг қадимги даврларидан бугунги кунгача бўлган хронологияси билан биргаликда ихчам тарзда баён қилинган. Унда жаҳон тарихидаги муҳим воқеалар, давлат арбоблари, шоирлар, олимлар ва бошқа тарихий шахслар ҳақидаги маълумотлар мавжуд.

Обновлено 17.04.2017 09:29

Просмотров: 895

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015-2019 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина