A+ A A-

Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти

Низомиддинов, Н. Ғ.

Қадимги Хитой тарихи, диний эътиқоди ва маданияти/ Н. Ғ. Низомиддинов ; муҳ. М. Миркомилов ; мус. Д. Азизов. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. - 386 б. - ISBN 978-9943-975-51-4: 39000 сум

ББК 63.3(5)

Н57

Аннотация: Диёримизда илк бор минг йил муқаддам Абу Райхон Беруний илмий муомалага киритган Шарқ халқлари қадим тарихи, диний эътиқоди, илм-фани ва маданияти ҳозирда истиқлол шарофати билан янада кенг қамровда тадқиқ этилмоқда. Бинобарин, эътиборга ҳавола қилинаётган монография хам юқорида зикр этилган жараённинг мантиқий давоми. Ушбу асарни яратишда хитой диний-фалсафий, тарихий ва адабий манбалари қатори дунёнинг турли гўшаларида чоп этилган нашрлардан фойдаланилди.

Обновлено 19.01.2018 04:44

Просмотров: 105

Қадимги Ўзбекистонда Буддавийлик ва Буддавий мерос

Қадимги Ўзбекистонда Буддавийлик ва Буддавий мерос = Буддизм и Буддийское наследие древнего Узбекистан = Buddhism and Buddhist heritage of ancient Uzbekistan: китоб-альбом, матн ўзбек, рус, инглиз тилларида/ Ш. Пидаев. - Тошкент: Ўзбекистон, 2011. - 120 б.: фото.цв. - ISBN 978-9943-01-684-2: 57000 сум 1 экз.

ББК 86

Қ15

Аннотация: 1991 йилда дунё харитасида янги мустақил давлат-Ўзбекистон Республикаси пайдо бўлди. Илм-фан ва маданият соҳасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди.Буддавийлик Ўзбекистон жанубининг қадимги ва илк ўрта асрлари тарихида чуқур из қолдирди. Бу ерда буддавийлик маданиятига оид ёдгорликларни очиш ва ўрганиш, юқори кўринишдаги бадиий асарлар ва буюмларнинг топилгани ҳам бундан ёрқин далолат беради.

Обновлено 17.04.2017 09:38

Просмотров: 847

Ўзбек миллий бош кийимлари XIX-XX асрлар

Ўзбек миллий бош кийимлари XIX-XX асрлар : Национальные головные уборы узбеков XIX-XX вв: матн ўзбек, рус ва инглиз тилларида/ Н. Содиқова, Ю. Ғайбуллаева ; муҳр. Р. Муртазоева, тарж. Х. Умарова. - Тошкент: Шарқ, 2014. - 336 б.: фото.цв. - ISBN 978-9943-00-465-8: 132000 сум 1 экз.           

ББК 85.12

Ў16

Аннотация: Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши йўқолиб бораётган қадимги миллий анъаналаримизни, қадриятларимизни тиклашга имкон берди. Ўзбек миллий кийимлари ва уларнинг асосий қисмларидан бўлган бош кийимлар халқимиз тарихи билан узвий боғлиқ. Ўзбек халқининг бош кийимлари жуда хилма-хил, ранг-баранг ва жозибалидир. Ушбу асар мусаввирлар, олий ўқув юрти талабалари, театршунослар, кино арбоблари, санъатшунослар, этнограф олимлар, халқ ижодий ҳаваскорлар гуруҳлари раҳбарлари ва маданий меросимизга қизиққан кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 17.04.2017 09:37

Просмотров: 429

O'zbekiston tabiati: o'simliklar

Pratov, O'.

O'zbekiston tabiati: o'simliklar. Atlas/ O'. Pratov, A. Yuldashev, A. Bahromov. - Toshkent: Sharq, 2011. - 192 b. - ISBN 978-9943-00-605-8: 50000 so'm

ББК 20.1

Р90

Аннотация: Ushbu kitobdа O'zbekiston hududidagi tog', adir, cho'l va yaylovlarning tabiati, madaniy o'simliklarning yovvoyi ajdodlari, foydali o'simliklari, tabiat manzaralari rang-barang rasmlar orqali tasvirlangan. Asar maktab yoshidagi o'quvchilarning yurtimiz tabiati va nafosat olamiga oid bilimlarini kengaytiradi. Undan nafaqat maktab yoshidagilar, balki tabiatni sevuvchi katta yoshdagi kitobxonlar ham bahramand bo'lishlari mumkin.

Обновлено 17.04.2017 09:36

Просмотров: 569

Inglizcha-O'zbekcha tibbiy lug'ati

Mansurova, M. A.

Inglizcha-O'zbekcha tibbiy lug'ati = English-Uzbek medical dictionary with phrase-book: so'zlashuvi bilan/ M. A. Mansurova, F. B. Tashxodjayeva, M. I. Gaipova ; tahr. Sh. I. Karimov. - Toshkent: OOO "Optimal light", 2010. - 600 b. - (O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi). - ISBN 978-9943-323-16-2: 105000 so'm

ББК 5

М24

Аннотация: Inglizcha-o'zbekcha tibbiy lug'ati so'zlashuvi bilan mazkur lug'at hozirgi kundagi zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim tizimiga va kundalik hayotga jadal sur'atlar bilan kirib kelishi tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalaridan, yosh vrachlardan bevosita jahon axborotining tibbiyot va biologoyaga oid yangiliklari bilan tanishishida, internet tarmog'idan foydalanishga katta yordam beradi.

Обновлено 17.04.2017 09:35

Просмотров: 464

Ўзбекистон- жаннатмакон юрт

Ўзбекистон- жаннатмакон юрт = Узбекистан-благодатный край = Uzbekistan-paradise land: китоб-альбом. - Тошкент: O’zbekiston, 2015. - 272 б. - ISBN 978-9943-28-367-1: 300000 сўм

ББК 63.3(5Ў)

Ў32

Аннотация: Ўзбекистон- жаннатмакон юрт. Бу китобда жаннатмакон юртимиз гўзал жамоли ёрқин расмлар билан ифодаланган.

Обновлено 17.04.2017 09:35

Просмотров: 524

Ўзбекистон. Шаҳарлар ва афсоналар

Ўзбекистон. Шаҳарлар ва афсоналар: тарихий архитектура ёдгорликлари/ муҳ. Р. Запаров ; тарж. О. Азимова. - Ташкент: Davr nashriyoti, 2017. - 152 б. - ISBN 978-9943-4436-5-5: 87000 сўм

ББК 85.11

Ў32

Аннотация: Ўзбекистон- бу ғаройиб Шарқ эртакларида мадҳ этилган мовий гумбазли масжиду мадрасалар, карвонсаройлар, исломий ва гирих нақшлар туширилган, нақшинкор ёзувлар битилган осмонўпар саройлару минораларга бой мамлакат. Бу китобда Ўзбекистонимизнинг барча тарихий қадамжолари, обидалари ҳамда урф-одатлари ҳақида тўлиқ маълумот берилган.

Обновлено 17.04.2017 09:34

Просмотров: 356

Одатнома

Ҳосил, У.

Одатнома. К.1. Ўзбек халқ одатлари : тадрижи ва турлари/ У. Ҳосил. - Тошкент: O`zbekiston , 2016. - 360 б. - ISBN 978-9943-28-299-5: 38000 сўм

ББК 63.5

Ҳ67

Аннотация: Китобда минг йиллар давомида шаклланган ўзбек халқи одатлари эволюцияси, хусусан, уларнинг энг қадимги даврдан ҳозирги кунгача бўлган тараққиёт босқичлари, халқимизнинг энг муҳим анъаналари, уларнинг шўролар тузумидаги аҳволи ва, ниҳоят, мустақиллик давридаги тикланиши, равнақи, халқаро аҳамияти ҳамда истиқболи ҳақида сўз юритилган. Шунингдек, унда ўзбек халқ одатларининг асосий турлари : кундалик-маиший одатлар ; табиий-мавсумий одатлар ; меҳнат анъаналари ; оилавий маросимлар ; диний одатлар хақида фикр юритилди.

Обновлено 17.04.2017 09:33

Просмотров: 962

Амир Темур қалбида чақнаган нур

Али, М.

Амир Темур қалбида чақнаган нур/ М. Али, Т. Ҳайит. - Тошкент: "O'zbekiston" NMIU, 2016. - 264 б. - ISBN 978-9943-02-977-4: 22500 сўм

ББК 63.3(5Ў)

А49

Аннотация: Мазкур китоб диалог, яъни дилкаш суҳбат тарзида ёзилган, бошқача айтганда, уни кўнгилдаги гаплар, дейиш мумкин. Муаллифлар ҳеч ким билан баҳслашмайдилар, тортишмайдилар, Соҳибқирон Амир Темур шахси, фаолияти, тарихимиз, мустақиллигимиз, адабиёт, хилма-хил тақдирлар, одамлар ҳақида ўз фикрларини билдириб ўртоқлашадилар, ўқувчини беихтиёр суҳбатга чорлайдилар. Китоб ўқувчиларимиз томонидан севиб ўқилишига ишонамиз.

Обновлено 17.04.2017 09:32

Просмотров: 402

Танланган асарлар: қиссалар

Айтматов, Чингиз.

Танланган асарлар: қиссалар : Юзма-юз, Жамила, Сарқомат дилбарим, Биринчи муаллим, Сомон йўли, Бўтакўз, Алвидо, Гулсара, Оқ кема, Эрта қайтган турналар, Соҳил ёқалаб чопаётган олапар/ Чингиз Айтматов ; рассом. Уйгун Солиқов, тарж. Асил Рашидов. - Тошкент: Шарқ, 2016. - 656 б. - ISBN 978-9943-26-401-4: 33900 сўм 1 экз.

ББК С

А36

Аннотация: Улуғ қиргиз адибининг аксарият асарларини ўз она тилимизда анчадан буён мутолаа қилиб келамиз. Қўлингиздаги китобда эса унинг барча қиссалари бир муқова остида илк бора жамланди ва улар ёзувчининг ўзи тартиб бергандек жойлаштирилди. Бундан ташкари, Айтматов даставвал ёзганидан ўттиз бир йил ўтиб салмоқли бир боб қўшган "Юзма-юз" қиссаси ўзбек тилида биринчи марта тўлиқ ҳолда китобхонлар тақдим этиляпти.

Обновлено 17.04.2017 09:31

Просмотров: 551

Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар: қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари

Ражабов, К.

Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар: қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан 1795 йилгача). 1-китоб/ К. Ражабов, Б. Кандов ; муҳ. Р. Абдуллаев. - тўлдирилган ва қайта ишланган 2-нашри. - Тошкент: "'Ozbekiston" НМИУ, 2015. - 288 б. - (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти). - ISBN 978-9943-28-381-7: 29700 сўм

ББК 63.3(0)

Р17

Аннотация: Мазкур китобда жаҳон тарихидаги давлатлар, сулола ва подшоликларнинг қисқача сиёсий тарихи ва муҳим саналари инсоният тарихининг энг қадимги даврларидан бугунги кунгача бўлган хронологияси билан биргаликда ихчам тарзда баён қилинган. Унда жаҳон тарихидаги муҳим воқеалар, давлат арбоблари, шоирлар, олимлар ва бошқа тарихий шахслар ҳақидаги маълумотлар мавжуд.

Обновлено 17.04.2017 09:29

Просмотров: 532

Қадимги Юнонистон афсона ва ривоятлари

Кун, И. А.

Қадимги Юнонистон афсона ва ривоятлари / И. А. Кун ; тарж. К. Мирмуҳамедов. - Тошкент: Ўзбекистон, 2013. - 496 б. - ISBN 978-9943-28-0008-3: 24900 сўм. 1 экз.

ББК 63.3(0)3

К89

Аннотация: Дунёга машҳур тарихий асарлар орасида Н.А. Кун қаламига мансуб "Қадимги Юнонистон афсона ва ривоятлари" ҳам муносиб ўрин эгаллаган. Антик даврнинг афсонавий қаҳрамонлари, хусусан, Херакл, юнон аргонавтлари, троялик жасур жангчилар, Одиссейнинг саргузаштлари ҳақидаги қиссалар барча давр, элат китобхонларини доимо бирдай қизиқиб келган. Қадимги юнон олами қаҳрамонлари ҳақидаги афсона ва ривоятлар моҳир таржимон К. Мирмуҳамедовнинг ўзбек тилига қилинган гўзал таржимасида янада сайқал топган.

Обновлено 17.04.2017 09:27

Просмотров: 472

Xirurgiya va reanimatsiya asoslari

Hamrayev, A. J.

Xirurgiya va reanimatsiya asoslari: tibbiyot kollejlari uchun darslik/ A. J. Hamrayev. - qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. - Тoshkent: ILM ZIYO, 2014. - 344 b. - (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi). - ISBN 978-9943-16-182-5: 23600 so'm

ББК 54.5

H25

Аннотация: Darslik ikki qismdan iborat. Uning xirurgiya qismida tibbiyot hamshirasi bilishi va bajarishi lozim bo'lgan aseptika, desmurgiya, qon oqishi va boshqa shu kabi mavzular bayon etilgan. Darslikning reanimatsiya qismida terminal holatlar, klinik o'lim, o'tkir nafas yetishmovchiligi va ularda ko'rsatiladigan yordam choralari keng yoritilgan.

Обновлено 17.04.2017 09:26

Просмотров: 3126

Рассказы/ О. Генри

Генри, О.

Рассказы/ О. Генри. - Ташкент: Узбекистан, 2016. - ISBN 978-9943-28-636-8: 14900 сум

ББК И

Г346

Аннотация: Рассказы известного американского писателя О. Генри отличаются неистощимым веселым юмором, занимательной интригой и неожиданной концовкой. Герои его произведений в большинстве своем простые люди, представители различных общественных слоев и профессий. С большим сочувствием писатель рисует образы людей, чистых сердцем, близких к природе, мужественных и цельных "Санаторий на ранчо", "Дары волхвов", "Фараон и Хорал". Всего в книге 24 рассказа.

Обновлено 17.04.2017 09:26

Просмотров: 340

Terapiya: ichki kasalliklar

Ziyayeva, M. F.

Terapiya: ichki kasalliklar : tibbiyot kollejlari uchun darslik/ M. F. Ziyayeva ; muh. I. Usmonov. - qayta ishlangan va to'ldirilgan 5-nashri. - Тoshkent: ILM ZIYO, 2017. - 448 b. - (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Oliy va o'rta tibbiy ta'lim bo'yicha o'quv-uslubiy idorasi). - ISBN 978-9943-303-48-5: 24500 so'm

ББК 53.5

Z60

Аннотация: Ushbu darslik tibbiyot kollejlari o'quvchilari hamda oliy ma'lumotli hamshiralar tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'lib, o'n besh bobdan iborat. Kitobda terapiyaga oid barcha ma'lumotlar, ya'ni odam ichki a'zolarida uchraydigan kasalliklar, ularning kelib chiqish sabablari, oldini olish, davolash yo'llari, parvarish paytida hamshira bajarishi lozim bo'lgan vazifalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Обновлено 17.04.2017 09:24

Просмотров: 1157

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина