A+ A A-

Принц и нищий

Твен, Марк.

Принц и нищий/ М. Твен ; худ. А. Елисеев. - Москва: б.и., 2016. - 238 с. - ISBN 978-5-9781-1004-3: 73320 сум

ББК И

Т-261

Аннотация: Это книжка очень интересная. В книжке очень много интересных приключений.

Обновлено 14.03.2017 12:47

Просмотров: 308

Терроризм

Сафарова, Н.

Терроризм: (тарихий-фалсафий таҳлил)/ Н. Сафарова. - Тошкент: Noshir, 2009. - 216 б. - ISBN 978-9943-353-15-2: 19800 сўм

ББК 66.4(0)

С-34

Аннотация: Мазкур монографияда террор ва терроризмнинг ривожланиши динамикаси босқичлари таҳлил қилинган уларнинг тарихий шакллари билан хозирги кўринишлари ўртасидаги моҳиятан умумийлик очиб берилган. Шунингдек, терроризмга қарши курашнинг тарихий-фалсафий масалалари ҳақида фикр юритилган. Тадқиқотда инсон деструктивлигининг террор ва терроризм генезисида муҳим омиллардан эканлиги тарихий аналогия методи асосида таҳлил килинган.

Обновлено 14.03.2017 12:45

Просмотров: 563

Икки улуғ донишманд

Уватов, Убайдулла.

Икки улуғ донишманд: машҳур мухаддис Абу Исо ат-Термизий ва улуғ мутафаккир Ал-Ҳаким ат-Термизийнинг ҳаёт йўли/ У. Уватов; мух. И. Зоиров. – Тошкент : Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. - 112 б.: фото.цв. - (ЎзР ВМ ҳузуридаги Тошкент Ислом Университети Исломшунослик илмий-тадқиқот маркази Ўз маърифатпарварлар жамияти). - ISBN 978-9943-03-738-0: 7900 сум 2 экз.

ББК 86

У-14

Аннотация: Мустақиллигимиз шарофати билан узоқ ўтмишда яшаб, илму фаннинг турли соҳалари бўйича кўплаб асарлар яратган алломаларимизнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш имкониятига эга бўлдик. Термиз шаҳридан юзлаб буюк алломалар - ат-Термизийлар ўз таълимотларию кашфиётлари билан бутун дунёда шуҳрат қозонганлар. Шу боис қўлингиздаги ушбу рисола мазкур алломаларнинг ҳаёт йўллари ва илмий асарлари ҳақида муфассал маълумот беради, деган умиддамиз. Рисола кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:45

Просмотров: 304

O'zbekiston-buyuk allomalar vatani

Nosirxo'jayev, N.

O'zbekiston-buyuk allomalar vatani: ko'rgazmali va izohli ma'rifiy-uslubiy qo'llanma/ N. Nosirxo'jayev, S. A'zamxo'jayev. - Toshkent: O'qituvchi, 2016. - 152 b. - ISBN 978-9943-02-927-9: 28600 so'm

ББК 71

N-80

Аннотация: Bugungi kunda ma'naviy-tarbiyaviy ishlar ijtimoiy hayotimizning asosiy masalalaridan biriga aylanib qoldi. Xalqimizning ma'naviy dunyoqarashining yuksalishi milliy istiqlol mafkurasi bilan umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini taqozo etadi. Bunga erishish uchun esa, jumladan, o'tmishimizni bilishimiz va targ'ib qilishimiz lozim. Shu nuqtai nazardan mazkur qo'llanmada buyuk allomalar - milliy adabiyotimiz asoschilari, ma'rifatparvar ajdodlarimiz, ilm-fan, adabiyot va san'at fidoyilari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Обновлено 14.03.2017 12:45

Просмотров: 294

Фирдавс ул-иқбол: Бахтлар боғи

Мунис, Шермухаммад

Фирдавс ул-иқбол: Бахтлар боғи: энг қадимги даврдан 1825 йилгача бўлган Хоразм тарихи/ Ш. Мунис, М. Огаҳий ; мух. Н. Жумахўжа. - Тошкент: O'qituvchi, 2010. - 384 б. - ISBN 978-9943-02-366-6: 107956 сўм

ББК Ўз

М-90

Аннотация: Мунис ва Огаҳийлар томонидан ёзилган "Фирдавс ул-иқбол" асари илк бора нашрга тайёрланиб, китобхонлар эътиборига ҳавола қилинаётир. Асарда энг қадимги даврдан бошлаб 1825 йилгача бўлган Хоразм тарихи баён этилган. Китоб кенг ўқувчилар оммаси маънавий-маърифий эҳтиёжини қондириши, илмий тадқиқотчи, ўқитувчи ва илм толиблари фойдаланиши учун муҳим манба сифатида хизмат қилиши мумкин.

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 728

Маснавийи маънавий

Румий, Мавлоно Жалолиддин. 

Маснавийи маънавий/ Мавлоно Жалолиддин Румий; тарж. Ж. Камол ; мухр. Х. Болтабоев. - Тошкент: Meriyus, 2010. - 864 б. - ISBN 978-9943-360-84-6: 98000 сум 1 экз.

ББК 86

Р-88

Аннотация: 2007 йил ЮНЕСКО карори билан жахон бўйлаб Мавлоно Жалолиддин Румий йили деб аталди ва дунё мамлакатларида буюк аллома таваллудининг 800 йиллиги байрам қилинди. Ушбу таржима "Маснавий" нинг энг мукаммал нусхаларидан бири-эронлик машҳур мавлавийшунос олим, филология фанлари доктори Муҳаммад Истеъломий етти жилдда тайёрлаб, 2000 йили Теҳронда нашр этган нусха асосида амалга оширилди. 

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 275

Алишер Навоий: қомусий луғат

Алишер Навоий: қомусий луғат. 1-жилд. А-С/ мух. Ш. Сирожиддинов. - Тошкент: Sharq, 2016. - 536 б. - ISBN 978-9943-26-459-5: 94700 сўм

ББК 81.2Ўз

Н-14

Аннотация: Ушбу қомусий луғатда ўзбек миллий маънавиятининг яловбардори, мумтоз адабиётимиз ва тилимизнинг асосчиси, ўлмас асарлари билан жаҳон тафаккури хазинасига бебаҳо улуш қўшган мутафаккир ва шоир Амир Низомиддин Алишер Навоийнинг ҳаёт йўли, асарлари, поэтикаси, образлар олами, устозлари, замондошлари ҳақида навоийшуносликнинг илмий натижалари асосида мухтасар маълумот берилди.

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 289

Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси

Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. - Тошкент:  Sharq, 2014. - 744 б. - ISBN 978-9943-26-204-1: 93000 сўм

ББК 83.3Ўз

З-45

Аннотация: Жаҳон тарихидаги буюк сиймолардан бири, ўзбек халқининг машҳур фарзанди Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-153йй.) ўзининг нисбатан қисқа, аммо кўп қиррали, сермазмун, мураккаб ҳаёти ва фаолияти давомида беқиёс тарихий ва ижодий мерос қолдирган. Бу меросни илмий нуқтаи назардан таҳлил этиш, тизимга солиш, изоҳлар билан таъминлаш ва тарғиб этиш мақсадида "Бобур энциклопедияси" нашрга тайёрланди. "Бобур энциклопедияси" Марказий Осиёдан етишиб чиққан ва жаҳон цивилизацияси тараққиётига беқиёс ҳисса қўшган бошқа буюк тарихий намояндалар қомусларини яратишда биринчи тажриба вазифасини ўташи умид қилинади. Китоб кенг ўқувчилар диорасига мўлжалланган.

Обновлено 14.03.2017 12:46

Просмотров: 477

Xirurgiya: tibbiyot kollejlari uchun darslik

Hamrayev, A. J.
Xirurgiya: tibbiyot kollejlari uchun darslik/ A. J. Hamrayev; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi varkazi. - qayta ishlangan va to'ldirilgan uchinchi nashri. - Toshkent: O'qituvchi, 2008. - 336 b. - ISBN 978-9943-02-061-0: 15000 so'm
ББК 54.5
H-23
Аннотация: Mazkur darslikda hamshiralar amaliyotida eng zarur bo'lgan mavzular yoritilgan. Unda xirurgiya fani va uning O'zbekistonda rivojlanish tarixiga ham ahamiyat berilgan. Har bir bob oxirida talabalar bilimini baholash uchun testlar va mavzuga doir masalalar namunasi keltirilgan. Darslikning qayta ishlangan ushbu nashrida hamshiralik jarayoni haqida tushuncha ham berilgan.

Обновлено 01.12.2016 06:23

Просмотров: 1319

Humoyun va Akbar

Qodirov, P.
Humoyun va Akbar(Avlodlar dovoni): tarixiy roman/ P. Qodirov; Asr oshgan asarlar. - Toshkent: Sharq, 2016. - 672 b. - ISBN 978-9943-26-454-0: 17800 so'm
ББК O'z
Q-53

Обновлено 01.12.2016 06:22

Просмотров: 623

Navoiy: roman

Oybek
Navoiy: roman/ Oybek; Asr oshgan asarlar. - Toshkent: Sharq, 2015. - 496 b. - ISBN 978-9943-26-401-4: 15600 so'm
ББК O'z
O-39

Обновлено 01.12.2016 06:21

Просмотров: 998

Турмушнинг тўрт тиргаги: киcса ва хикоялар

Хошимов, Ў.
Турмушнинг тўрт тиргаги: киcса ва хикоялар/ Ў. Хошимов ; мух. А. Самад. - Тошкент: Meriyus, 2015. - 424 б. - ISBN 978-9943-4352-9-2: 15600 сўм
ББК Ўз
Х-71
Аннотация: Ўзбек адабиётининг атокли намояндаси, ўзбек насрчилигини юксакликка олиб чика олган севимли адибимиз, Ўзбекистон халк ёзувчиси Ў. Хошимовнинг вафот этганига бир ярим йилча вакт бўлди. Адибимиз 1913 йил, 24 майда вафот этган эди. У 71 йиллик умри давомида китобхонларга ажойиб романлар, киссалар, драматик асарлар, саёхатномалар, публицистик маколалар колдирди. Бундан ташкари, Ў. Хошимов хикоялар устаси эди. Умрининг сўнгги ойларида у хикояларини бир тўплам килиб, китобхонларга такдим этиш ниятида тинмай ишларди. Афсуски, бу ишни охирига етказишга умри бевафолик килди. Нашриётимиз унинг ана шу бошлаган ишини давом эттириб, адиб хикояларини бир муковага жамлади. Бизга бу ишда адибнинг рафикаси, адабиётшунос Ўлмасхон Хошимова якиндан ёрдам берди.

Обновлено 01.12.2016 06:20

Просмотров: 824

Ommabop ingliz tili kursi

Rahmatov, F.
Ommabop ingliz tili kursi: ushbu kitob o'rta umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari, akademik litsey, kollej talabalari, oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar va ingliz tilini mustaqil o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan/ F. Rahmatov; muh. Q. Ismoilov. - Namangan: Namangan nashriyoti, 2015. - 176 b. - ISBN 978-9943-9773-3-4: 15900 so'm
ББК 81.2Ingl
R-33

Обновлено 01.12.2016 06:19

Просмотров: 957

Ёз фасли ёр васли: газаллар, рубоийлар, туюклар, фардлар

Бобур, З. М.
Ёз фасли ёр васли: газаллар, рубоийлар, туюклар, фардлар/ З. М. Бобур. - Тошкент: Г. Гулом нашриёти, 2016. - 192 с. - ISBN 978-9943-03-768-7: 13.800 сум 1 экз.
ББК Уз
Б-79
Аннотация: Захириддин Мухаммад Бобур буюк шох, мохир саркарда ва беназир шоирдир. Мана беш асрки шоирнинг газаллари хар сафар укувчига катта таъсир килиб, маънавий эхтиёжини кондириб рухий кувват булиб келаётир. Азиз китобхон! Ватан, Юрт, Согинч, Мухаббат ва инсоният хакида беназир шеърлар битган улуг шоирнинг шеърий марваридлари кунгил хазинангизга муносиб бойлик булиб кушилишига ишонамиз.

Обновлено 01.12.2016 06:19

Просмотров: 1028

Учрашув

Тургенев, И.С.
Учрашув/ И. С. Тургенев ; тарж. О. Урфон. - Тошкент: Мeriyus, 2014. - ISBN 978-9943-395-62-6: 10.700 сум
ББК Р1
Т-88

Обновлено 01.12.2016 06:17

Просмотров: 578

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина