Fuqarolik huquqi

R-92 R.Dj. Ruziyev, V.R. Topildiyev
Fuqarolik huquqi: (o’quv qo’llanma). Umumiy qism/R.Dj. Ruziyev, V.R. Topildiyev; mas’ul muharrir B.B. Samarxo’jayev.-T.: Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.-624b. ISBN 978-9943-05-414-1
UO’K 347.1(075)
KBK 67.404ya73
R-92
Ushbu o’quv qo’llanmada fuqarolik huquqi tushunchasi, predmeti, tizimi va manbalari, fuqarolik huquqining subyektlari va obyektlari, fuqarolik huquqida bitimlar tushunchasi, vakillik va ishonchnoma, muddatlar va da’vo muddatlari, mulk huquqi tushunchasi, mulk huquqining mazmuni, mulk huquqining vujudga kelish va bekor bo’lish asoslari, mulk huquqining asosiy tamoyillari, mulk shakllari, ashyoviy huquq tushunchasi va turlari, xo’jalik yuritish va operativ boshqarish huquqi, boshqalarning mol-mulkidan cheklangan tarzda foydalanish huquqi, xususiy va ommaviy mulk huquqi, mulk huquqinin himoya qilish, majburiyat huquqi tushunchasi, tizimi, vujudga kelishi, majburiyat subyektlari va obyektlari, majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash usullari, majburiyatlarni bekor bo’lishi, shartnoma tushunchasi, shartnomalarning turlari va ularni tuzish, uni bekor qilish bilan bog’liq masalalar yoritib berilgan. O’quv qo’llanmadan yuridik oliy o’quv yurtlarining talabalari, aspirantlari, tadqiqotchilari va shu soha bilan qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015-2019 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина