Ma’muriy huquq

 

H-59 E.T. Hojiyev

Ma’muriy huquq. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. (4-nashri)/ E.T. Hojiyev.-T.: “Ilm Ziyo”, 2012.-512b. ISBN 978-9943-303-87-4
UO’K 35(075)
KBK 67.401ya722
H-59
Darslikda davlat boshqaruvining mazmun-mohiyati, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish sharoitida “Ma’muriy huquq” fani tushunchasi, ma’muriy huquq tamoyillari asosida tartibga solinadigan ijtiomiy munosabatlarning o’ziga xos xususiyatlari, ma’muriy huquq subyektlarining huquqiy maqomi, davlat boshqaruvi shakl va uslublari, ma’muriy huquqbuzarlik va ma’muriy javobgarlik, davlat boshqaruvida qonuniylik va intizomni ta’minlash, shuningdek, iqtisodiyot, ijtimoiy-madaniy, ma’muriy-siyosiy va tarmoqlararo sohalarda davlat boshqaruvini tashkil etish hamda amalga oshirish singari asosiy ma’muriy-huquqiy institutlar yoritib berilgan.
Darslik “Ma’muriy huquq” fani dasturi asosida tayyorlangan bo’lib, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo’nalishida ta’lim olayotgan talabalarga, ta’lim muassasalari o’qituvchilariga hamda ma’muriy huquq masalalari bilan qiziquvchi keng kitobxonlar doirasiga mo’ljallangan.

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015-2019 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина